Φωτογράφος συλλαμβάνει φαινόμενο εκπληκτικό «φως πυλώνες» στο North Bay, Οντάριο.

You may also like...